header

Beleid

Veilig en vertrouwd voor de kinderen
Kinderdagverblijf 't Stationnetje staat garant voor een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding in een vertouwde omgeving. Uw gezin blijft natuurlijk de belangrijkste opvoedingsplek, maar 't Stationnetje wil hier graag een verlengstuk van zijn. Daarom kiezen wij voor vaste pedagogische medewerkers op de groep. Hierdoor ziet uw kind steeds dezelfde gezichten. Dit bevordert het gevoel van vertrouwen en veiligheid.

Verder zorgt deze aanpak ervoor dat de medewerkers uw kind door en door kennen en zijn/haar gedrag begrijpen. Ieder kind is uniek en gedraagt zich anders. Onze pedagogische medewerkers respecteren dat en stemmen hun zorg af op deze verschillen van de kinderen.

Tenslotte werken de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk met een vaste dagindeling. Dit vaste ritme verschaft helderheid en duidelijkheid.

Pedagogisch beleid en communicatie
Hoe de medewerkers van 't Stationnetje het beste de individuele ontwikkeling van uw kind kunnen volgen en begeleiden staat uitgebereid omschreven in ons pedagogisch beleid. Over zaken die hen opvallen, de leuke, kleine, ontroerende, opvallende of grappige dingen die uw kind onderneemt communiceert de vaste medewerker van de groep mondeling aan u. Ook is er een schriftje waar dagelijks de belangrijkste zaken van die dag ingezet worden.

Het pedagogisch beleidsplan ligt op onze locatie ter inzage. U kunt hier naar vragen.

Ook zullen we gebruik maken van (of delen hiervan) een VVE (voor-en vroegschoolse educatie) programma. Dit programma stimuleert op speelse wijze de taal- en rekenontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motoriek van de kinderen.

Om onze missie te bereiken maken wij gebruik van verschillende soorten materialen. Bij het selecteren van deze materialen wordt nadrukkelijk gekeken naar de bijdrage die het materiaal aan de ontwikkeling van het kind zal geven.

Bij het inrichten van onze groepen wordt volop aandacht besteed aan veligheid, geborgenheid en duurzaamheid. Kinderen moeten zich vrij kunnen bewegen en ontwikkelen in een veilige omgeving.

Het belangrijkste is dat wij een plek zijn waar het kind graag wil komen.

treintje
© 2015 Het Stationnetje | webdesign studiopittig.nl