header

Visie

Visie op het kind
Kinderen zijn competent, dat wil zeggen dat ze de mogelijkheden hebben om van alles te kunnen leren. Ook zijn ze nieuwsgierig: ze zijn benieuwd naar de wereld om hun heen. Ieder kind maakt in eigen tempo en met eigen talent zijn/haar ontwikkeling door.

Visie op kinderen in een groep
We zien dat kinderen, zelfs op een heel jonge leeftijd, een band opbouwen met hun groepsgenootjes en met de pedagogische medewerkers. Zo ontwikkelen zij spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Omdat kinderen zich in toenemende mate bewust worden van hun interactie met anderen, vormt een groep leeftijdsgenootjes een essentiele meerwaarde. Kinderen ontwikkelen in een groep sociaal-emotionele en cognitieve vaardigheden en vaardigheden van taal, creativiteit en motoriek.

Visie op ouders/verzorgers
Ouders en /of verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en voor de keuzes die zij in dit verband maken. Ouders kiezen bewust voor kinderopvang. Wij bieden een verantwoorde bijdrage aan de opvoeding. Wij betrekken ouders dan ook bij onze opvoedingsopvattingen en de praktijk.

Visie op medewerkers
Pedagogische medewerkers zijn professionals. Zij zijn verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en prettige speel- en leeromgeving voor de kinderen. Zij stellen zichzelf voortdurend de vraag: "Wat is goed voor dit kind en voor zijn/haar ontwikkeling". Alle medewerkers hebben een ding gemeen: Het kind staat centraal!

home
© 2015 Het Stationnetje | webdesign studiopittig.nl