header

Informatievoorziening

Informatievoorziening
Kinderdagverblijf 't Stationnetje vindt dat de opvoeding van kinderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders is. De pedagogische medewerkers hebben een aanvullende rol in de verzorging en opvoeding van kinderen. Daarom vinden wij afstemming en samenwerking met ouders erg belangrijk.

Elke keer als u uw kind komt halen en brengen, kunt u met de leidsters bijpraten over de dagelijkse dingen. De pedagogisch medewerkster zullen u over de belevenissen van uw kind vertellen. Maar zij willen ook graag informatie van u: heeft uw kind goed geslapen, zijn er bijzondere dingen gebeurd, kan uw kind op een bepaalde manier getroostd worden? Tenminste 1 x per jaar worden de ouders uitgenodigd voor een jaargesprek. Wij vinden het belangrijk dat ouders hiervan gebruik maken.

Om op de hoogte te blijven van algemene ontwikkelingen binnen 't Stationnetje worden nieuwsbrieven vanuit de organisatie verstuurd. Ook zullen de ouders regelmatig brieven in de mandjes van hun kind(eren) krijgen over praktische zaken binnen 't Stationnetje.

handjes
© 2015 Het Stationnetje | webdesign studiopittig.nl