header

Oudercommissie

Oudercommissie
Elk kindercentrum en ook kinderdagverblijf 't Stationnetje heeft een oudercommissie (OC). Haar taak is om de signalen, die zij van andere ouders krijgt, en de zaken die haar zelf opvallen, te bespreken met de persoon die namens het team deelneemt aan de vergaderingen van de oudercommissie (bijvoorbeeld over activiteiten, hygiene, praktische zaken). De oudercommissie adviseert het team/de pedagogische medewerkers bij uiteenlopende onderwerpen, varierend van het organiseren van feesten tot het pedagogische beleidsplan van de locatie.

Daarnaast heeft de oudercommissie gevraagd en ongevraagd adviesrecht richting de directie van het kinderdagverblijf 't Stationnetje op onderwerpen die in de Wet Kinderopvang vermeld staan.

Wij zijn nog op zoek naar ouders / leden voor de oudercommissie. Wilt u lid worden, dan kunt u zich melden via ellen@hetstationnetje.nl of het doorgeven aan een van de pedagogische medewerkers.

tafel
© 2015 Het Stationnetje | webdesign studiopittig.nl